Laserbehandling för hästar är inget nytt utan något man använt i de större framgångsrika stallen ett längre tag. Laser är ett ypperligt komplement till veterinären och kiropraktikern. Själv har jag endast goda erfarenheter när det gäller laserbehandling av häst.  Det som är bra med laser är att den är säker att använda man kan inte förvärra en skada med laserbehandling. Laserbehandling fungerar mycket väl för att behandla ledhälta och har i studier visat sig till och mer effektivt än att medicinskt gå in i leden. En annan fördel med laserbehandling  är det har kort karens  ( 96tim) och man kan fortsätta att starta snart hältan är borta vilket gör det mycket lättare att få resultat när man kan starta kontinuerligt.  Hästar är väldigt känsliga för laser och i de allra flesta fall väldigt mottagliga för dess läkande ljus. När man går igenom en häst med laser första gången markerar de smärta på de ställen de har ont när man kommer åt med lasern på de smärtande området.  Det är alltså ett suveränt sätt att upptäcka skador. Jag har för min egen nyfikenhet skull kollat mina egna hästar och med laser och sedan låtit böja igenom dem och det har stämt  med veterinärens upplevelse.  Laserbehandling fungerar även mycket bra på svårläkta sår och påskyndar läkeprocessen.

Hur fungerar laser?

Kontinuerlig Laser med våglängden 808 Nm verkar snabbt på inflammation och ödem .Den stimulerar blod och lymfsystemet vilket ger snabbare re absorption . Däremot har den en sekundär effekt på smärta. Smärtlindring kommer  som följd av att  inflammationen/svullnaden  minskar. Oftast ses smärtlindring inom 24 till 36 timmar men ibland snabbare. På sårskador och sår minskar laserbehandling  sårsvullnad . Den stimulerar cellerna till tillväxt, cellbildning, ökar blodkärlsbildningen och stimulerar då till läkning, och hjälper kroppen att läka sig själv. På kotleder tar man också ner och minskar svullnad i ledkapsel, stimulerar blodcirkulationen till ledkapseln.

När ska man inte behandla med laser ?

I de fall som hästen är behandlad med cortison nyligen ska inte laser användas eftersom behandlingarna inte  fungerar tillsammans, man ska inte heller behandla cancerpatienter med laserbehandling efter som lasern stimulerar cellerna och dess tillväxt vilket man inte vill i det läget.

Hur många gånger ska man behandla?

Hur många gånger man ska behandla beror givetvis på skadans omfattning men det brukar bli ett bra resultat på mellan 5-8 behandlingar. Det största misstaget de flesta gör är att de förväntar sig omedelbara resultat. Och tar då för få behandlingar då de drar slutsatsen att det inte fungerade redan efter en eller två behandlingar och avbryter behandlingen. Man brukar märka en förbättring efter andra och tredje behandlingen men det är lite olika från häst till häst. Det tar ett tag för kroppen att börja läka men när den väl har gjort det går det snabbt framåt och tillståndet brukar fortsätta att förbättras även efter avslutad behandling.

Vad kostar en laserbehandling?

Laserbehandling är en relativt billig behandlingsform och kostar från 980 kr/ tillfälle upp till 1380kr beroende på vad som ska göras.  Man kan även få behandlingspaket efter behov som är kostnadseffektiva.  Tveka inte att ta kontakt med mig på 070-3231515 eller asa@stallvilja.se