Laser har visat sig i studier vara mycket verksamt på bland annat kotledsinflammationer. Den numera avlidne veterinären Arne Lindholm utförde en studie på 335 kotleder, här kan ni läsa hans egen slutsats som publicerats i Aftonbladet.

 

Ur artikeln

Forskning
  – Jo det var så att vi sökte etiskt tillstånd för att göra en blindstudie på detta. Den har vi gjort och håller nu på att skriva om den. Samtidigt så har vi gjort en uppföljning på 169 hästar som har kommit tillbaka fyra veckor efter antingen ha blivit laserbehandlade eller sprutade i leder. Det är totalt 333 kotleder vi har tittat på. Då såg vi på hästar som haft en, två, tre eller fyra kotor behandlade, det är olika många leder behandlade på olika hästar. Så är det väldigt noga med diagnosen, berättar Arne.
  – Man måste ha en diagnos innan man behandlar. Vad vi har behandla är akut inflammation i kotleder. Om det varit lösa benbitar eller kroniska inflammationer då har man sämre resultat både om man behandlar med laser eller sprutar. Så vad som ingår i undersökningen är palpation av hästens ben, de får springa fram och tillbaka, om det är ridhästar rids eller longeras de på volt, för då ser man hälta tydligare. På travhästar kör vi dem på löpband. Många travhästars problem kommer bara fram i hög fart.
  – Sedan böjer vi alla leder. Om hästen har en inflammation i en led reagerar den med ömhet, en frisk led reagerar inte. Sedan bedövar vi leden. Om då hältan försvinner så har ju hästen problem i den leden. Då gör man om böjprov och rörelsekontroll. Slutligen röntgen för kontroll av t.ex. lösa benbitar. Vi gör inte en laserbehandling utan att ha gjort denna undersökning först, menar Arne.
  Hästen laserbehandlas en gång varannan dag i fem dagar. .Efter laserbehandlingen får hästen gå i paddock i en vecka.

Resultat på studie
  – Vi har 80 % bra resultat på kotledsinflammationer med laser. 70 % med medicinsk behandling i leden (sprutat). Bra resultat är alltså helt bra, inte bara bättre. Det finns alltså ingen signifikant skillnad mellan de två behandlingarna, säger Arne.
  Laser är ett alternativ till vanlig medicinsk behandling. Vid laserbehandling finns det ingen inflammationsrisk. Det är en smärtfri behandling och inga negativa rapporter om man använder rätt stråldosering.
  Däremot finns det risk med sprutning i leden, infektionsrisk plus reaktion på preparatet man använder även om detta är sällsynt.

Hur läker laser?
  – På sårskador och sår minskar den sårsvullnad . Den stimulerar cellerna till tillväxt, cellbildning, ökar blodkärlsbildningen och stimulerar då till läkning, säger Arne.
  – På kotleder tar man också ner och minskar svullnad i ledkapsel, stimulerar blodcirkulationen till ledkapseln, det är värme i strålen samtidigt som värmen ökar tillförs energi. Mer forskning krävs för att veta mer om varför ledinflammationen läker, säger Arne vidare.